Vatana İhanet Suçu Nedir

Vatana İhanet Suçu Nedir

Vatana İhanet Suçu Nedir

Vatana ihanet, vatan hainliği, meşrû egemenlik organını devirmeye çalışmak, düşmanla iş birliği etmeye yönelik eylemler, dini ve kutsal sayılan her türlü inancı siyasi amaçlara esas ve alet etmek maksadıyla kurulan cemiyetleri kapsayan suç türüdür. Tüm suçların en büyüğüdür ve çeşitli ülkelerde en şiddetli biçimlerde cezalandırılmıştır.

Türkiye’de 29 Nisan 1920 tarihinde çıkarılan Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile çok sayıda kişi vatana ihanet suçlarından ötürü asılmıştır. Bu kanun 12 Nisan 1991 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Günümüz Türk ceza hukukunda vatana ihanet suçu tanımlanmamış ve idam cezası kaldırılmıştır. Ancak Türk Ceza Kanunu’nun devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği etmek, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı hareket, askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, düşman devlete maddi ve mali yardım konularını işleyen 302-308. maddeleri, geleneksel olarak vatana ihanet kapsamına giren suçları içerir.

TCK 302. Maddede şu amaçlar belirtilmektedir:
Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına bırakmak,
Devletin bağımsızlığını azaltmak,
Devletin birliğini bozmak,
Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir