Uluslararası Sınavlarda Başarının Sırrı Singapur Matematiği’nde Saklı

2 sene önce 0
Uluslararası Sınavlarda Başarının Sırrı Singapur Matematiği’nde Saklı

Uluslararası eğitim değerlendirme testinde Matematik konusunda 72 ülke arasında birinci olan Singapur’un bu başarısının arkasında Singapur Matematiği yatıyor.

Singapur Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve tüm okullarda uygulanan ulusal matematik programının içeriği normal eğitim programından farklı değil. Farklı olan yanı ise anlatım ve öğretim yönteminde saklı. Singapur matematiğindeki ilkokul müfredatı, hem kolay hem de eğlenceli bir şekilde anlatılmakta ve böylece öğrenciler tarafından hiç zorlanmadan kolayca öğrenilebilmektedir.

Singapur Matematiği müfredatı, problem çözmeye ve temel matematik kavramlarının öğrenilmesine önem veren matematiksel düşünmeyi merkeze alan bir sistemdir.

Bu sistem Singapur’u PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarında elde ettiği başarılarla ülkedeki matematik korkusunu ortadan kaldırmıştır.

Geleneksel öğretim yöntemlerinde, genellikle bir problemin çözüm süreci çok az dikkate alınır. Oysa Singapur Matematiği yaklaşımında problemin ele alınış biçimi ve problemin çözümü için geliştirilen stratejiler daha önemlidir.

Türkiye yıllardır başarısız olan Amerikan eğitim sistemini kullanmakta. Amerika, Singapur ve Türkiye’nin 8. sınıf öğretim programında yer alan konular incelendiğinde dikkati çeken nokta, hem Amerika hem de Türkiye’nin öğretim programında yer alan konular Türkiye programının yüzde 85’ini oluştururken, Singapur ve Türkiye arasında ortak olan konuların yüzde 30 oranında olmasıdır. Bu da Türkiye’nin matematik öğretim programının, Amerika’nın matematik öğretim programı ile daha uyumlu olduğunu göstermektedir.

Öğretim programlarının uluslararası sınavlardaki öğrenci başarılarını etkilemedeki önemi göz önüne alındığında, Türkiye’nin öğretim programının bu sınavlarda genellikle orta sıralarda yer alan Amerika ile daha uyumlu olması ve üst sıralarda yer alan Singapur programı ile uyumsuzluğu, Türkiye’nin uluslararası kıyaslamalardaki başarısızlığının önemli bir sebebi olabilir.

Singapur eğitim sisteminin Türk eğitim sistemine göre ilköğretim seviyesinde daha temel matematik konularını vermeye çalıştığı görülmektedir. Daha az konu olması bu konulara öğrencinin odaklandığı zamanı da arttırmaktadır. Denebilir ki, Singapur’da bir yılda 40 hafta Türkiye’de ise 38 hafta eğitim-öğretim yapıldığı düşünülürse Singapurlu öğrencilerin temel matematiği sindirmek için daha çok zamana sahip oldukları da görülmektedir. TIMSS’teki başarıları da bu planlamanın doğruluğunu kanıtlar niteliktedir.

Üç ülkenin kitapları incelendiğinde dikkat çeken bir diğer nokta da ülkelerin kitaplarındaki soru sayıları arasındaki farklılıktır. Amerika kitabında toplam 2736, Singapur kitaplarında toplam 2669 soru varken Türk kitaplarında toplam 1367 adet soru bulunmaktadır. Görüldüğü üzere Türkiye’nin ders ve çalışma kitaplarındaki soru sayısı diğer iki ülkeye göre yarı yarıya daha azdır.

Türkiye ders kitabındaki sorularda gerçek hayat kullanımına önem verilmesinden dolayı soyutluk dengesinin sağlanamadığı görülmektedir.

TIMSS
2007’de cebir öğrenme alanındaki sıralamaya bakıldığında, Singapur’un 579, Amerika’nın 501 ve Türkiye’nin 440 puan aldığı görülmektedir

Singapur, Amerika ve Türkiye’nin 8. Sınıf Öğrencilerinin TIMSS 2007’de Öğrenme Alanlarında Aldıkları Ortalama Puanlar

SAYILAR:
SİNGAPUR 597 puan
AMERİKA 510
TÜRKİYE 429

CEBİR:
SİNGAPUR 570
AMERİKA 501
TÜRKİYE 440

GEOMETRİ VE ÖLÇME:
SİNGAPUR 578
AMERİKA 480
TÜRKİYE 411

İSTATİSTİK VE OLASILIK:
SİNGAPUR 574
AMERİKA 531
TÜRKİYE 445

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi