Türkiye’de iç göçlerin nedenleri ve sonuçları

Türkiye'de iç göçlerin nedenleri ve sonuçları

Türkiye’de yaşanan göçler özellikle İstanbul’a yaşanan göçlerin nedenleri şunlardır;

Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler.
Kırsal alanlarda nüfusun hızlı artışı, Eğitim ve Sağlık hizmetlerinin yetersizliği.
Kentlerde Eğitim ve Sağlık hizmetleri yaygınlığı ve istihdam ile iş olanaklarının çokluğu.
Miras yoluyla tarım alanlarının daralması, topraksız köylü oranının fazlalığı.
Tarım alanlarının ve sulama olanaklarının yetersiz olması.
Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücüne ihtiyacın azalması.
İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri ile doğal afetler, deprem, sel, kuraklık ve erozyonlar.
Terör ve töre baskısı.
Akraba ve tanıdıkların daha önce göç etmiş olmasının teşviki.
Ulaşım ve iletişim alanlarındaki gelişmişlik.
Yüksek gelir beklentisiyle daha iyi sosyoekonomik düzeye yükselme arzusu.

İç göçlerin sonuçları:
Ülke genelinde nüfus dağılımı dengesizleşir, kent nüfuslarında aşırı artışlar görülür.
Yatırım dengesi bozulur.
Kentler düzensiz ve çarpık genişler.
Sanayi tesisleri kent içinde kalır ve çevreyi kirletir.
Kentlerde konut sıkıntısı çekilir.
Alt yapı hizmetlerinde yetersizlikler görülür.
Kentlerde işsizlik oranı artar ve nitelikliler daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalır.
Kentlerde arz/talep dengesi bozulur, ekonomi olumsuz etkilenir.
Başta çocuk ve gençlerde olmak üzere kültürel farklar uyum sorunları oluşturur.
Yerel kültürlerden uzaklaşılır, akraba bağları ve aile yapıları zedelenir.
Asayiş sorunları artar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir