Türk Dilleri Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Türk Dilleri Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Türk Dilleri Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

UNESCO araştırmasına göre 6 bin 700 dil yakın zamanda yok olacak. Bunların önemli bir kısmı Türk dillerinden oluşuyor. 15 Türk Dili tehlike altında. Kumanca ve Soyatça yok olan diller.

Rusya’da konuşulan Tatarca dışındaki 131 Türk dili yok olmak üzere. Bunların içinde özellikle Çulım Türkleri ile Baraba Tatarlarının dilleri her an yok olabilir.

Türk dilleri ailesinden Tofacayı sadece 837 kişi konuşuyordu. Bugün konuşan kaç kişi kaldı bilinmiyor.

Tehlikedeki Türk Dilleri:
Ahıska Türkçesi
Başkurtça
Çuvaşça
Hakasça
Kırım Tatarcası
Nogayca
Tuvaca
Yakutça

Kritik eşikteki diller:
Afşar Dili
Çalkanca
Dolganca
Gagauzca
Halaçça
Kumandı Türkçesi
Pamir Kırgızcası
Sibirya Tatarcası
Şorca
Telengitçe
Teleütçe
Tofaca
Tuba Dili

Yok olmak üzere olan diller:
Çulım Türkçesi
Dayı Dili
Duha Dili
Horasan Türkçesi
Fu-yü Kırgızcası
Kırımçakça
Karayca
Lopnor Türkçesi
Salarca
Sarı Uygurca
Sungur Türkçesi
Truhmence
Urumca

Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan diller, kuşaklar arasında yeterince veya hiç aktarılmayan, dolayısıyla konuşur sayısı giderek azalan ve öngörülebilir süreçte konuşuru kalmayacak derecede risk altında bulunan dillerdir. Dillerin yok olma sürecinde kültürler de ciddi derecede zarar görmekte, önce bulanıklaşmakta, yani kültürel değerler tam anlaşılmadan yaşatılmaya çalışılmakta, birkaç kuşak sonra da tamamen baskın kültürün bir parçası hâline gelmektedir.

Türk dillerine dikkat çekmek amacıyla tehlikedekidiller.com adresli sanal dergi hazırlanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir