Sağlık Bakanlığı’nın Pandemi Döneminde Çıkardığı Aile Hekimliği Yönetmelik Değişikliğine Grevli Tepki

İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Sağlık Bakanlığı’nın 30 Haziran 2021 tarihinde yayımladığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin geri çekilmesi için 7 Ekim’de bir günlük iş bırakma grevi yapılacağını açıkladı.

Aile hekimlerine uygunsuz fiillerden dolayı verilecek ceza puanları:
Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermek 50 puan
Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50 puan
Kusurlu olarak miadı geçmiş aşı veya ilaç uygulamak 50 puan
Görev yerinde kişilere basit tıbbi müdahale ile giderilebilir fiili eylemde bulunmak veya tehdit etmek 50 puan
Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50 puan
Gerçeğe aykırı rapor ve/veya belge düzenlemek 50 puan
Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20 puan
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak 20 puan
İş arkadaşlarına veya hizmet alanlara hakarette bulunmak 20 puan
Mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek 20 puan
Performansa tabi aşılardan her birinin aşılama hızlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek 20 puan
Miadı geçmiş ilaç ve/veya aşı bulundurmak 20 puan
Denetimlerde işbirliği yapmamak ve/veya istenilen verileri ibraz etmemek ve/veya gerçek dışı beyanda bulunmak 20 puan
Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak 20 puan
Performansa tabi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek 20 puan
Performansa tabi bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek 20 puan
Soğuk zincir kurallarına uymamak veya soğuk zincir kırılmasına sebebiyet vermek 20 puan
İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve/veya hasta mahremiyetine uymamak 20 puan
Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak 20 puan
İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için) 12 puan
Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlüğe ya da Bakanlığa bildirmemek 10 puan
Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını güncellememek veya devretmemek 10 puan
Yönetim karar defterini uygun şekilde tutmamak 10 puan
Mazeretsiz aile sağlığı merkezi yönetim toplantılarına katılmamak 10 puan
Aile sağlığı merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (eksik olan her malzeme için) 10 puan
Kalibrasyon gerektiren cihazların kalibrasyonunu yaptırmamak 10 puan
Verilen eğitimlere katılmamak ve/veya eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak 10 puan
Yeşil ve/veya kırmızı reçete bulundurmamak 10 puan
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları usulüne uygun muhafaza altına almamak 10 puan
Tüberküloz hastalarının doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak 10 puan
Evde sağlık hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10 puan
Gezici/yerinde sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak 10 puan
Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak 10 puan
Aile sağlığı merkezinin fizikî şartlarını ve teknik donanımlarını on gün içinde uygun hâle getirmemek (her bir eksiklik için) 10 puan
Performansa tabi olmayan koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek 10 puan
Çalışma saatleri planına uymamak 6 puan
Güncel afiş ve duyuruları usulüne uygun şekilde asmamak 5 puan
Aile sağlığı merkezi iç ve dış tabelalarının usulüne uygun olmaması 5 puan
Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek 5 puan
Mesleki beyaz önlük veya forma giymemek 5 puan

Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında, 2 yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda işten çıkarılma gerçekleşebiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir