ÖSYM Yeni Sınav Sistemi Nasıl Olacak Açıkladı

4 sene önce 0
Yeni ÖSYM Sınav Sistemi Nasıl Olacak

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi medyada çıkan yalan haberlere açıklık getirdi. 1974 yılından itibaren uygulanan sınav sisteminde, Çoktan Seçmeli sorular sınav yöntemine uygun olarak hazırlandığı ifade edildi.

Uygulanan bu sistemin eğitim çevresince eleştirildiğini ve yurt dışındaki uygulamaların benzerlerinin ülkemizde yapılmasının gerektiğini kamuoyunda bu konunun sıklıkla tartışıldığını ve çoktan seçmeli sorularla yapılan sınavların eğitim sistemimizde olumsuz etkilere yol açtığını herkesin kabul ettiğini belirtti.

En çok eleştirilen konunun çoktan seçmeli soru olarak hazırlanan sınavlarda adayların bilmedikleri soruyu kafadan atarak tutturma ihtimalinin yüzde 20 oranında olması.

ÖSYM, çoktan seçmeli soruların belirtilen dezavantajlarını ortadan kaldırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatmış, yurt dışındaki uygulamaları yerinde incelenmiş, ülkemizdeki sınavlarda aday sayısına bağlı en olası uygulamalar uzmanlarca değerlendirilmiş.

İngiltere, Amerika, Avustralya gibi pek çok ülkede, öğrencilerinin kritik düşünme ve bilgileri analiz etme gibi üst düzey bilişsel becerilerini de ölçmek, bu ölçümler doğrultusunda öğrencileri başarı düzeylerine göre sıralayabilmek için çoktan seçmeli sorularla yapılan sınavlarla yetinmeyip yazılı sınavlar uygulandığı görülmüş.

Bu araştırmalardan sonra ÖSYM, yurt içi ve yurt dışından uzmanlar tarafından, açık uçlu soruların hazırlanmasına yönelik eğitimleri yapılmış, sınavların uygulanması, cevapların değerlendirilmesine yönelik olarak teknik altyapı hazırlıkları tamamlamıştır.

Yazılı sınavlarda adaylar, cevapları bilgileri doğrultusunda yazacaklar. Adaylar başarılı olabilmek için konuları anlayarak çalışmaya yönelecek. Ayrıca bu sınavlarda öğrencilerin kopya çekme ihtimalleride ortadan tamamen kalkacak. Yazılı sınavlarda; kısa cevaplı, cevabı sınırlandırılmış ve cevabı sınırlandırılmamış olmak üzere üç farklı soru tipi söz konusu olacak.

Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan sorulardır.

Cevabı sınırlandırılmış sorular ise; Cevabın niteliği, uzunluğu veya organizasyonu ile ilgili olabilir ve kritik düşünme, bilgiyi analiz etme, orijinal bir probleme çözüm üretme gibi üst düzey bilişsel becerileri ölçmeyi hedeflemektedir.

Sınırsız cevaplı sorularda genellikle kompozisyon tipi sorulardır ve bir durum hakkındaki düşünceleri organize ederek yazma, özgünlük, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi üst düzey bilişsel becerilerin ölçülmesinde en etkili ölçüm yöntemidir.

Yazılı sınavda, cevapların değerlendirilmesi / puanlandırılması bilgisayarda alan uzmanı puanlayıcılar tarafından yapılacak. Puanlama yapılırken her soru için önceden hazırlanmış Puanlama Anahtarı kullanılır.

Sınav sonrasında adaylara ait soru-cevap kitapçıkları taranarak bilgisayar ortamında elektronik olarak her soru ayrıştırılmakta ve aday kimliğinden bağımsız hale getirilmektedir. Yani sistem üzerinde hangi cevabı hangi adayın verdiği bilgisi kesinlikle puanlayıcılara bildirilmemektedir. Bu şekilde adayın kimliğinden arındırılmış ve elektronik ortama taşınmış olan her bir soru rastgele farklı iki puanlayıcı tarafından değerlendirilmekte ve her ikisinin de aynı puanı vermesi beklenmektedir. Yani puanlayıcılar hangi adayın cevabını değerlendirdiklerini bilmedikleri gibi ikinci değerlendiricinin de kim olduğunu ve nasıl puanlama yaptığını kesinlikle bilmemektedirler. Bir soruya puanlayıcılar farklı puanlama yaptıklarında sistem uyarı vermekte ve soru alanında uzman farklı bir üçüncü puanlayıcı tarafından tekrar kontrol edilerek değerlendirilmektedir. Bu nedenle yazılı sınavın objektif (adaydan ya da değerlendiriciden bağımsız olarak) değerlendirilmesi hususunda hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Tecrübeler aday sayısından bağımsız olarak sınav sonuçlarının makul sürede açıklanmasının mümkün olduğunu göstermektedir. Yazılı sınav sorularına verilen cevapların yazımı, gramer kurallarına uyumu ve el yazısının karakteri, adaylar tarafından yapılan kısaltmalar gibi unsurlar değerlendirmeyi etkileyen unsurlar değildir.

Yazılı sınav sistemi, 28 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan 2015 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavında olduğu gibi ilgili kurumlarının olumlu görüşü alınarak önümüzdeki günlerde yapılacak sınavlarda adaylara yeterli süre önceden bilgi verilerek kısmen ya da tamamen uygulanacaktır. ÖSYM’nin her sınavda olduğu gibi yazılı sınavda da şeffaflık ilkesinden taviz vermesi mümkün değildir. Bu nedenle isteyen adaylar, sınav sonrasında kendi soru-cevap kitapçıklarını inceleyebileceklerdir.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi