İçeriğe geç
Arama Yapıldıkça Ağaç Dikilmesini Sağlayan Ecosia Arama Motoru

Moleküler Biyoloji Nedir Hakkında Kısa Bilgi

Moleküler Biyoloji Nedir Hakkında Kısa Bilgi
Moleküler Biyoloji Nedir Hakkında Kısa Bilgi

Moleküler biyoloji, biyoloji biliminin son yıllarda en hızlı gelişen dalları olup yaşayan ya da yaşamı sona ermiş tüm organizmaların, moleküler düzeyde, yapılarını, işlevlerini ve bunların birbirleriyle ve çevre ile olan ilişkilerini inceler.

20. yüzyılın sonlarında moleküler biyoloji alanında gerek dünyada yaşanan gelişmeler gerekse ülkemizde bu alanda kaliteli elemanlara ihtiyaç duyuluyor.

Moleküler biyoloji bütün canlıları moleküler düzeyde inceleyen, moleküllerin yapısı ve fonksiyonlarını modern tekniklerle araştırıp analiz eden, mikroorganizmaları model organizma olarak kullanıp yüksek yapılı canlılardaki olayları araştıran ve elde edilen bulgu ve bilgileri çok farklı alanlarda yaşama geçiren, modern biyoloji şeklinde tanımlanan bilim dalıdır. Moleküler biyolojiden elde edilen bilgiler ve bu alanda kullanılan teknikler, Biyoteknoloji, Moleküler biyoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji gibi geleceğin bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Yaşamın moleküler düzeyde anlaşılmasını sağlayan ve ortaya çıkan sonuçların doğrudan uygulamaya döküldüğü bir alan olmuştur. Moleküler biyoloji 20. Yüzyılda ortaya çıkmış, 1940’ lı yıllarda DNA nın genetik materyal olduğunun saptanmasıyla giderek daha fazla araştırıcının ilgi duyduğu bir alan haline gelmiştir.

1970’lerin başında moleküler biyolojide devrim niteliğinde gelişmelere yol açmıştır.

Moleküler biyoloji son yıllarda önem kazanan genetik, biyokimya, hücre biyolojisi ve biyofizik gibi dalların gelişmesiyle ortaya çıktı. Canlı organizmada hayati önemleri oldukça fazla olan nükleik asitler, proteinler ve enzimlerin yapılarının tamamen aydınlatılması moleküler biyolojinin ilgi alanıdır.

Birçok hücre türünün kültüre edilmesi genetik hayvan deneylerinde hangi genetik etkenlerin hangi sorunlara yol açtığını anlamayı kolaylaştırmıştır.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Bilgi

Moleküler Biyoloji Nedir Hakkında Kısa Bilgi Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir