İçeriğe geç

Mimar Sinan Eserleri ve Adları

Mimar Sinan Eserleri ve Adları

Mimar Sinan Eserleri ve Adları

Saraylar:
Ahmed Paşa Sarayı (Atmeydanı), (Eyüp), (şehrin dışında), (Taşra Çiftlik)
Ali Paşa Sarayı (Eyüp)
Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı)
Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe)
Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezid civârında)
Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray)
Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı)
İbrahim Paşa Sarayı (At Meydanı)
İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında)
Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli)
Mahmud Ağa Sarayı (Yenibahçe)
Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında), (Bosna), (Halkalı yakınında), (Kadırga), (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde), (Üsküdar)
Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında)
Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde), (Kadırga), (Üsküdür)
Saray-ı atik tâmiri (Beyazıt)
Saray-ı cedid-i hümâyun tâmiri (Topkapı)
Sinân Paşa Sarayı (Atmeydanı)
Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar)
Sofu Mehmed Paşa Sarayı (Hocapaşa)
Şâh-ı Hubân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında)
Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar)
Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı)

Külliyeler:
Haseki Külliyesi
Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

Mahzenler:
Anbar (Has Bahçe Yalısında)
Anbar (sarayda)
Buğday mahzeni (Galata Köşesinde)
İki adet anbar (Cebehâne yakınında)
Kurşunlu Mahzen (Tophâne)
Mahzen (Unkapanı)
Mutbak ve kiler (sarayda)
Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede)

Hamamlar:
Beykoz Hamamı
Dere Hamamı (Eyüp)
Emir Buhâri Hamamı (Edirnekapı dışında)
Hamam (Çatalca)
Hamam (Eyüp)
Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında), (Bahçekapı)
Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek)
Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük), (Kemeraltı), (Zeyrek), (Tophâne)
Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri)
Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit), (Ortaköy)
İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı)
İskender Paşa Hamamı,
Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır)
Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı), (Tophâne)
Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba)
Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe)
Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe)
MehmedPaşa Hamamı (Edirne), (Galata)
Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında)
Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı)
Mirmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa)
Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı)
Müfti Ebüssü’ud Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında)
Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp)
Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini)
Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli), (Sapanca)
Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy)
Sarı Kürz Hamamı (İstanbul)
Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş)
Sultan Hamamı (Manisa)
Sultan Süleymân Hamamı (Mekke)
Süleymaniye Hamamı (Süleymaniyede)
Üç Kapılı Hamam (Topkapı sarayında), (Üsküdar Sarayında)
Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında), (Karapınar), (Üsküdar)
Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne)

Su Yolları Kemerleri:
Bend Kemeri (Kağıthâne)
Gözlüce Kemeri (Cebeciköy)
Kırık Kemer
Mağlova Kemeri (Kemerburgaz)
Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz)
Uzun Kemer (Kemerburgaz)

Köprüler:
Büyükçekmece Köprüsü
Kapıağası Köprüsü (Büyükçekmece)
MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı), (Meriç üzerinde)
Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar)
Silivri Köprüsü, (Sultan Süleyman Köprüsü)
Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ)
Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (Drina Köprüsü)
Sultan Süleyman Köprüsü (Dilovası)
Taş Köprü (Lüleburgaz)
Uzunköprü (Edirne)

Kervansaraylar:
Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne)
Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı), (Bursa)
Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala)
İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul)
KebecilerKervansarayı (Bitpazarı)
Kervansaray (Büyükçekmece), (Sultan Süleymân İmâreti yakınında)
Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz), (Hafsa)
Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın)
Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ)
Rüstem Paşa Kervansarayı (Edirne), (Galata), (Karaman Ereğlisi), (Karışdıran), (Rodosçuk), (Samanlı), (Sapanca), (Akbıyık)

Camiler:
Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya)
Abdüsselâm Câmii’nin yenilenmesi (İzmit)
Ahi Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında)
Ahmed Paşa Câmii (Topkapı)
Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
Behram Paşa Camii (Diyarbakır)
Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya)
Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski)
Cenâbi Ahmed Paşa Câmii (Ankara)
Çavuşbaşı Camii (Sütlüce)
Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze)
Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne)
Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında)
Drağman Yunus Camii (İstanbul)
Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde)
Eski Vâlide Câmii (Üsküdar)
Ferhad Paşa Câmii (Bolu)
Ferhad Paşa Câmii (Çatalca)
Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde)
Firdevs Bey Câmii (Isparta)
Gazi Ahmet Paşa Camii (Topkapı)
Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında)
Hacı Paşa Câmii (Kayseri)
Hadım İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı)
Hamâmi Hâtun Câmii (Sulumanastır)
Haseki Camii (İstanbul)
Haseki Sultan Câmii (Edirne)
Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa)
Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında)
Hüsreviye (Hüsrev Paşa) Câmii (Haleb)
İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı)
İskender Paşa Câmii (Kanlıca)
İstanbul Süleymâniye Câmii,
İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
Kâbe-i şerif’in kubbelerinin tâmiri,
Kara Camii (Sofya)
Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında)
Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürâni)
Kazasker İvaz Efendi Camii (İstanbul)
Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane)
Kiliseden dönme Eski Câmi’nin (İznik) Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması
Kütahya Ulu Camii (Kütahya) tamiri
Lala Hüseyin Paşa Camii (Kütahya)
Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum)
Mahmud Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında)
Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin)
Mehmed Bey Câmii (İzmit)
Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı)
Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe)
Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı) ve (Üsküdar)
Molla Çelebi Camii (Fındıklı) ve (Tophâne Beşiktaş arasında)
Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne)
Muradiye Camii (Avlonya)
Mustafa Paşa Câmii (Bolu)
Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik)
Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında)
Orhan Câmii’nin (Kütahya) yenilenmesi,
Osman Paşa Câmii (Kayseri)
Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray)
Pertev Paşa Câmii (İzmit)
Piyale Paşa Camii
Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala)
Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin), (Rodoscuk), (Samanlı), (Sapanca) ve (Tahtakale)
Selimiye Camii (Edirne)
Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli)
Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında)
Sinan Paşa Camii (Beşiktaş)
Sofu Mehmed Paşa Câmii (Hersek)
Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Edirne, Havsa), (Burgaz)
Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Azapkapısı), (Büyükçekmece), (Kadırga Limanında)
Sultan Alâeddin Selçuki Câmii’nin yenilenmesi (Çorum)
Sultan Bâyezid Kızı Câmii (Yenibahçe)
Sultan Murâd Câmii (Manisa)
Sultan Selim Câmii (Karapınar)
Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda)
Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı)
Şah Sultan Camii (Eyüp)
Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne)
Şemsi Paşa Camii (Üsküdar)
Taşlık Câmii (Edirne)
Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve)
Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala)
Yunus Bey Câmii (Balat)
Zâl Mahmud Paşa Câmii (Eyüp)

Türbeler:
Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp)
Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı)
Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş)
Çocukları için inşâ ettiği türbe
Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye)
Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe)
Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne)
Mehmed Paşa Türbesi (Topkapı)
Pertev Paşa Türbesi (Eyüp)
Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp)
Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp)
Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye)
SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında)
Şâh-ı Huban Türbesi (Üsküdar)
Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı)
ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya)
Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar)
Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında)
Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş)
Zâl Mahmud Paşa Türbesi (Eyüp)

Medreseler:
Ağazâde Medresesi (İstanbul)
Ahmed Ağa Medresesi (Çapa)
Ahmed Paşa Medresesi (İzmit), (Topkapı)
Ali Paşa Medresesi (Babaeski), (İstanbul)
Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece)
Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi)
Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar)
Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar)
Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür)
Hâcegizâde Medresesi (Fâtih)
Hakim Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman)
Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu)
Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı)
Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba)
Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara)
İbrâhim Paşa Medresesi (İsâ Kapısında)
İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul)
İskender Paşa Medresesi (Kanlıca)
Kâdı Hakim Çelebi Medresesi (Küçükkaraman)
Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında)
Kapı Ağası Mahmud Ağa Medresesi (Ahırkapı)
Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu)
Karcı Süleyman Bey Medresesi
Kasım Paşa Medresesi
Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih)
Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim)
Kirmasti Medresesi
Mâlul Emir Efendi Medresesi (Karagümrük)
Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme)
MehmedPaşa Medresesi (Eyüp), (Kadırga)
Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze)
Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı), (Üsküdar)
Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer)
Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında)
Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul)
Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük)
Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş)
Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul)
Sultan Selim Medresesi (Edirne)
Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu), (Mekke)
Süleymâniye Medreseleri (İstanbul)
Şahkulu Medresesi (İstanbul)
Şehzâde Sultan Mehmet Medresesi (İstanbul)
Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar)
Tuti Kâdı Medresesi (Fâtih)
Üçbaş Medresesi (Karagümrük)
Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük)
Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar)
Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş)
Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde)
Yunus Bey Medresesi (Draman)

Dârülkurrâlar:
Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul)
Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih)
Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp)
Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman)
Sokullu Mehmet Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp)
Sultan Süleyman Han Dârülkurrâası (İstanbul)
Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar)

İmâretler:
Haseki Sultan İmâreti (Medine), (Mekke)
Mehmed Paşa İmâreti (Bosna), (Burgaz), (Hafsa)
Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar)
Mustafa Paşa İmâreti (Gebze)
Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne)
Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk), (Sapanca)
Sultan Murâd İmâreti (Manisa)
Sultan Selim İmâreti (Karapınar)
Sultan Süleymân İmâreti (Çorlu), (Süleymaniye), (Şam)
Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul)
Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar)

Dârüşşifâlar:
Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki)
SultanSüleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye)
Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar)

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Arşiv

Mimar Sinan Eserleri ve Adları Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir