Kıbrıs Adasının Anlatılmayan Gerçek Tarihi Hakkında Bilgi

Kıbrıs Tarihi Hakkında Bilgi

Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs halkının Yunan kökenli olduğunu öne sürer ve bu sav genellikle sorgulanmadan kabul edilir. Yıllardır Kıbrıs’ta kazı çalışmaları yapan İsveçli Arkeolog Marie-Louise Winbladh, Kıbrıs – Aşk, Savaş ve Kült isimli kitabında Kıbrıs’ın ilk yerlilerinin MÖ 8000 yıllarında Anadolu’dan, Suriye ve Filistin’den geldiklerini yazıyor.

Bizans İmparatorluğu tabiri, Roma İmparatorluğu’nun 330-1453 yılları arasındaki dönemini kapsamaktadır. Tarihte Bizans diye bir imparatorluk hiç kurulmamıştır. Bu isim sonradan uydurulmuştur. Yunanlı denilen Helenler’in Bizans ile alakaları yoktur ve Rum’un anlamı Romalı demektir.

İstanbul’un tarihi anlatılırken, yörenin tarihi genellikle Bizans’la başlatılmaktadır. Oysa, bu tarih çok daha eskilere gitmektedir.

Winbladh, kitabında 90 milyon yıl önce Kıbrıs’ın okyanusun derinliklerinde olduğunu ve 70 milyon yıl önce deniz üzerinde belirdiğini belirtiyor. Akdeniz bugünkü kadar derin olmadığından bir milyon yıl kadar önce Karpaz yarımadası Anadolu, Suriye ve Filistin’e daha yakındı ama Kıbrıs hiçbir zaman karaya bağlı olmadı.

Kıbrıs’ın ilk yerlileri tarımın ilk başladığı yer olan Anadolu’dan on bin yıl önce göçen köylüler oldu.

Karlı Dağların (Troodos) eteklerinde sahile 5 kilometre mesafede yer alan ve UNESCO’nun Dünya Kültür Mirasları listesinde bulunan Chirokitia ve Batı kıyılarındaki Kalavassos -Tenta’da bulunan kollarını kaldırmış kocaman elli bir insan figürü Anadolu’da Çatalhöyükte bulunan resimlere benzetiliyor. Yine bu yerleşim birimlerindeki obsidien kesicilerin de Anadolu kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Kıbrıs, MÖ 58 yılında Romalılar tarafından fethedildi. Birkaç yıl sonra da Roma İmparatoru Sezar Kıbrıs’ı Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya armağan etti. Ancak birkaç yıl sonra Augustus imparator olunca adayı Keopatra’dan geri aldı.

Roma İmparatorluğu MS 395’te ikiye ayrıldı. Kıbrıs, Doğu Roma İmparatorluğuna geçti. İmparator Konstantin, 330’da kurduğu ve o nedenle Konstantinopolis yani Konstantin’in Kenti (İstanbul) adıyla anılan kenti Doğu Roma’nın başkenti yaptı. Bazı tariçilere göre kent Vyzsas tarafından çok daha önce kurulduğu için Byzantion adını aldı. Buna günümüzde Bizans dendi. Bizans’ın Kıbrıs’ta Rum Ortodoks kilisesi’nin güçlenmesinde belirleyici rolü oldu. İmparator Konstantin Hristiyanlığa hoşgörü ile yanaşmış sonra da Hristiyanlığı Doğu Roma (Bizans)’nın devlet dini yapmıştı. Kıbrıs Hristiyanları önce Antakya patrikhanesine bağlı iken daha sonra MS 535 yılında Konstantinopolis Patrikhanesine bağlandı.

Kıbrıs, MS 395 – 1191 yılları arasında Doğu Roma (Bizans)’ın elinde kaldı.

600’lü yıllardan 900’lü yıllara dek Araplar pekçok kez Kıbrıs’ı yağmaladı. Binlerce Kıbrıslı öldürüldü, köle olarak kaçırıldı, halk vergiye bağlandı.

1192-1489 yılları arasında Fransız Lusignan hanedanlığı zamanında Katolik Kilisesi Ortadokslara baskı uyguladı. 1196’da Rum Ortadoks kilisesinin bağımsızlığı kaldırıldı. Latin Katolik Kilisesi egemen oldu. Rum Ortadoks piskaposlar kentlerden uzak köylere sürüldü.

Osmanlı Hükümeti tarafından 300 yıl yönetilen Kıbrıs içinde Rum Ortadoks Kıbrıslılar kiliselerinin çoğunu muhafaza ettiler. Sadece Katolik Frankların büyük kentlerdeki gotik katedralleri camiye çevrildi.

1453 yılında Türkler İstanbul’u aldıktan sonra da Hristiyanların dinlerine karışılmadı.

Yaşamı Adadaki Türkleri temizleme çabası içinde geçmiş olan Kıbrıs Ortadoksları Başpiskoposu ve Kıbrıs’ın ilk Cumhurbaşkanı Makarios varlığını işte bu Türk hoşgörüsüne borçluydu.

Kuzey Kıbrıs Türkün Gerçek Tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir