Kıbrıs Adasının Anlatılmayan Gerçek Tarihi Hakkında Bilgi

İsveçli Arkeolog Marie-Louise Winbladh, Kıbrıs Aşk Savaş Kült adlı kitabında Kıbrıs’ın ilk yerlilerinin MÖ 8000 yıllarında Anadolu’dan, Suriye ve Filistin’den geldiklerini yazıyor. Kitap, Kıbrıs’ın M.Ö. 10 bin yılından 2004’te AB’ye üye oluncaya kadar uzanan tarihine bakıyor.

Kıbrıs’ın ilk yerlileri on bin yıl önce tarımın ilk başladığı yer olan Anadolu’dan göçen köylüler oldu. Güneyde Parekisia isimli küçük bir köyde, MÖ 8000 yıllarında Anadolu’dan ve Suriye’nin kuzeyinden gelenlerin yaşadığı bir yer bulundu. Burada bulunan bir mezarda sahibinin yanında yatan bir kedi de Anadolu’dan getirilmişti.

Bizans İmparatorluğu tabiri, Roma İmparatorluğu’nun 330-1453 yılları arasındaki dönemini kapsamaktadır. Tarihte Bizans diye bir imparatorluk hiç kurulmamıştır. Bu isim sonradan uydurulmuştur. Yunanlı denilen Helenler’in Bizans ile alakaları yoktur ve Rum’un anlamı Romalı demektir.

İstanbul’un tarihi anlatılırken, yörenin tarihi genellikle Bizans (Doğu Roma) ile başlatılmaktadır. Oysa, bu tarih çok daha eskilere gitmektedir.

Kıbrıs, MÖ 58 yılında Romalılar tarafından işgal edildi. Birkaç yıl sonra da Roma İmparatoru Sezar, Kıbrıs’ı Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya armağan etti ancak daha sonra Augustus imparator olunca adayı Keopatra’dan geri aldı.

Roma İmparatorluğu MS 395’te ikiye ayrıldı. Kıbrıs, Doğu Roma İmparatorluğuna geçerek MS 395-1191 yılları arasında Doğu Roma’da kaldı. 600’lü yıllardan 900’lü yıllara dek Araplar pekçok kez Kıbrıs’ı yağmaladı. Binlerce Kıbrıslı öldürüldü, köle olarak kaçırıldı, halk vergiye bağlandı.

1192-1489 yılları arasında Fransız Lusignan hanedanlığı zamanında Katolik Kilisesi Ortadokslara baskı uyguladı. 1196’da Rum Ortadoks kilisesinin bağımsızlığı kaldırıldı. Latin Katolik Kilisesi egemen oldu. Rum Ortadoks piskaposlar kentlerden uzak köylere sürüldü. Venedik yönetimi zamanında, Türkler, adada küçük bir koloni halinde yaşamaktaydılar.

1571-1878 yılları arasında ise Osmanlı Hükümeti tarafından yönetilen Kıbrıs içinde Rum Ortadoks Kıbrıslılar kiliselerinin çoğunu muhafaza ettiler. Sadece Katolik Frankların büyük kentlerdeki gotik katedralleri camiye çevrildi.

Kıbrıs’ta İngiliz sömürgesi, Osmanlı Devleti’nin adayı 1878 yılında İngilizlere teslim etmesiyle başlamış, adanın 1914 yılında İngiltere tarafından ilhak edilmesi ve 1925 yılında Britanya Krallığı’na bağlı Taç Koloni ilan edilmesiyle devam etmiştir. Bu olanlardan sonra Kıbrıs sorunu başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. İngiltere’nin Kıbrıs’ta iki askeri üssü ve toprakları bulunmaktadır.

Osmanlı resmi belgeleri, Kıbrıs Türklerinin meskeninin Anadolu yarımadasına dayandığını gözler önüne sermektedir. Mısır ve Anadolu yarımadasından özellikle Karamanoğulları’nın hâkim oldukları Orta Anadolu topraklarından adaya, politik ve ticari amaçlar için Türkler göç etmişti.

Yaşamı Adadaki Türkleri temizleme çabası içinde geçmiş olan Kıbrıs Ortadoksları Başpiskoposu ve Kıbrıs’ın ilk Cumhurbaşkanı Makarios varlığını Türk hoşgörüsüne borçluydu ancak yıllardır zengin enerji kaynaklarını sömürmek için adadan tüm Türklerin çıkarılması planı yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir