En Büyük Parçalanmayı Suudi Arabistan Bekliyor

2 sene önce 0
En Büyük Parçalanmayı Suudi Arabistan Bekliyor

Sömürgeci ülkelerin yıllardır yaptığı ve uyguladığı planlardan olan islam ülkelerini parçalama projesinde gündemdeki ülke Irak olsada en büyük parçalanmayı Suudi Arabistan bekliyor.

Sömürgeci ülkelerin planına göre Suudi Arabistan şu anki sınırlarının orta bölümünde kalacak. Kuzey Arabistan, Güney Arabistan, Doğu Arabistan ve Batı Arabistan oluşturulacak.

New York Times gazetesinde yıllar önce yapılan analize göre Suudi Arabistan’da krallık gelecek prenslere geçtikçe, Suudi öncesi dönemden kalan derin kabile ayrımlarının derinleşerek bölünmeyi başlatma olasılığı gündemde.

Bu senaryoya göre Arabistan, Hürmüz Körfezi bölgesindeki Doğu Arabistan, Hicaz’da Batı Arabistan, Yemen’e yakın bölgede bir Güney Arabistan ve kuzeyde bir Kuzey Arabistan olarak parçalanacak. Ülkenin orta kesiminde ise Riyad merkezli bir Vehhabi Arabistan oluşacak.

Suudi Arabistan heterojen yapıda olan bir devlettir. Zira Suudi Arabistan’da birbirlerinden farklı kültürler, mezhepler, etnik gruplar, akımlar, iklimler, lehçeler, coğrafi bölgeler ve siyasi bir tarih vardır.

Ortada çeşitli mezheplerden, bölge ve kabilelerden oluşan vatandaşlarıyla geniş bir kuşağı bünyesinde barındıran bir Suudi Arabistan devleti vardır. Bu oluşumlar, 1926 Ocak ayında olgunlaşan, 1932 yılında ilan edilen Suudi Arabistan Memleketi adlı tek bir siyasi çerçevede birleştirilmiştir.

Suudi Arabistan’a (bölgesel anlamda) belirli bir mezhebi çoğunluk hâkim değildir. Bu ülkede, yakın tarihe bakılacak olursa Vehhabi-Selefi akımın kendi içinde yaşadığı kadar Sünni ve Şiiler arasında bir ikilem yaşanmış değildir. Bu çerçevede Suudi Arabistan’ı bir arada tutmak için çeşitli savaşlar yapılmıştır. Bir diğer açıdan Selefi-Vehhabilerin dışında kalan mezheplere karşı bir baskı söz konusudur. İstisnasız (resmi mezhebin dışındaki) tüm mezhepler kendilerine dayatılan dini ve siyasi bir baskıyla karşı karşıyadır.

Irak’taki Şiilerin durumu bugün nasıl gözden geçiriliyorsa, araştırmacı ve gözlemciler toplumsal anlamda Suudi Arabistan’ı yeniden keşfetmeli; arka plana itilmiş bu hakikatleri dikkate almalıdırlar. Miladi 1920’li yıllarda oluşan her iki devletten Suudi Arabistan’daki devletin çehresinin selefi, Irak’taki devletin çehresinin Sünni olması gerçeği bir müddet gizlemeye yetse de; bu gerçeğin varlığını itiraf etmemek suretiyle gerçeklik göz önünde bulundurulmasa da; bu durum gelişecek siyasi hakikatleri değiştirmeyecektir ki bu gelişmelerin bazı yanları mezhebi kütlelerin esasları üzerine kuruludur.

Suudi Arabistan’ın dışarıya yansıtmaya çalıştığı içerideki dini bütünlük imajı, arkasında dini çoğunlukların bulunduğu çeşitliliği gizleme çabalarından başka bir şey değildir.

Yakın tarihte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (Rusya), Yugoslavya ve Çekoslovakya gibi ülkeler dağılarak yeni ülkeler kuruldu. Bu bölünmeleri emsal göstermeye çalışan sömürgeci ülkeler, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde gözlerini Ortadoğu’ya ve Ortadoğu’nun en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye’ye çevirdiler.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi