Yazıyı Türkler İcat Etti

Doğu Türkistanlı Prof. Dr. Kazım Mirşan'a Göre Yazıyı Kim Buldu Türkler Buldu

Doğu Türkistanlı Prof. Dr. Kazım Mirşan’a Göre Yazıyı Kim Buldu Türkler Buldu

Almanca, Rusça, İngilizce ve Türk lehçeleri(Tatarca, Özbekçe, Başkurtça, Tarançıca, Kaşkarlıkça(Uygurca), Kazakça, Kırgızca, Azerbaycanca, Türkiye Türkçesi ile kendi ana lehçesi olan, Tümenlikçe) dışında Yunanca, Latince, İtalyanca’yı meslek araştırmalarına yarayacak kadar bilen Prof. Dr. Kazım Mirşan, hayatının büyük bir kısmını Ön Türk tarihi ile ilgili araştırmalar yaparak geçirdi.

Kazım Mirşan’ın yaptığı araştırmalarda Ön-Türk uygarlıkları tarafından Ot-Oğ olarak isimlendirilen Ön-Mısır’a M.Ö 3000 yıllarında Doğu Anadolu’dan isub-ög yazısının gittiğini tespit etmiştir. Kazım Mirşan’ın bugüne kadar anlamı çözülemeyen 184 adet mısır hiyeroglifini Ön-Türkçe olarak okumuş olduğu ve mumyalama tekniklerinin yine M.Ö. 3000’li yıllarda Altaylarda geliştirildiği düşünülürse piramit inşa teknolojisinin eski Mısır’a Ön-Türk uygarlıkları tarafından öğretildiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Yazı, MÖ 16.000 yılında Türkler tarafından icat edildi. Tüm dünya alfabelerinin kökeni Türk alfabesidir.

Türk tarihinin çok eskilere dayanması gerektiğini gösteren en büyük delil ise; Orhun Yazıtları’dır. Çünkü Orhun Yazıtları’nda kullanılan dil ve noktalama işaretleri bu dilin en gelişmiş hali olduğu sonucuna götürmektedir. Böyle bir dilin oluşabilmesi için en az 3000 yıl geriye gidilmesi gerekir. Kazakistan’da, Bu tezi destekleyen ve M.Ö 600’lere ait bazı yazıtlar bulunmuştur.

Türkler Anadolu’ya 1071’de değil, MÖ 7000’li yıllarda gelmişlerdir. Çevresi denizle çevrili Anadolu’yu sürekli besleyen Türk göçleri buraya sıkışmış ve Türk varlığını tesis etmişlerdir. Oğuzlar Anadolu’ya geldiklerinde karşılarında aynı dili konuşan pek çok Türk grubu ile karşılaşmışlardır.

MÖ 10.000 yıllarında ılıman iklim ve büyük göllerin olduğu anlaşılan Orta Asya’nın kuruması ve çölleşmesiyle Türk gruplarının çevre ülkelere yayıldığı ve diğer kültürlere etki yaptıkları ileri sürülmektedir. Bering Boğazı’ndan geçerek Kızılderili ve Güney Amerika kültürlerinin diplerinde de Türk etkileşimi olduğu belirtilmektedir.

Mirşan, Türk Tarihi’nin MÖ 16.000’li yıllara dayandığını belirtmektedir.

Etrüskler, Truvalılar, Sümerler, Hititler ve Friglerin dip kültüründe Türk uygarlığı olduğu görüşü de ileri sürülmektedir. Bu kavimler Ön-Türk olmasa bile dip kültüründe Türk etkisi vardır.

İlk Türk devletinin Hun İmparatorluğu değil, Bir Oy Bil olduğunu belirtmektedir. Ardından At Oy Bil, Türükbil gelir.

Kürtçe; Ön Türkçe’den sözcükler barındırdığı gibi bu sözcükleri Arapça ve Farsça’ya da taşımıştır. Anadolu’da da Ön Türkçe yazıtlar bulunmaktadır.

Roma’nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler Türk’tür. (Etrüsk yazıtları ilk defa 1970 yılında Kazım Mirşan tarafından okundu).

Romalılardan önce İtalya Yarımadası’nda yaşayan Etrüsklerin konuştuğu dil olan Etrüskçe, Ön-Türkçe kökenlidir.

İskandinavya dahil, tüm Avrupa’da 5000’den fazla Ön-Türkçe yazıt bulunmaktadır.

Kazım Mirşan Mısır-Sina’da piramitlerdeki yazıtlarda Ön-Türkçe kartuşlar bulmuştur.

Kazım Mirşan Bizans’ın ilk kurulduğu dönemlerde Ön-Türkçe konuştuğunu belirtmektedir. Kanıtı olarak; Trabzon’daki Rum Kilisesi’nde sadece Ön-Türkçe okunabilen yazılardır. Kazım Mirşan, daha sonraları başka kültürlerden etkilenerek Bizansın Ön-Türk dilini kullanmamaya başladığını belirtmektedir.

Bugün Çin sınırları içerisinde 300 metre boyunda piramitler bulunduğu ve bu piramitlerin Mısır’dan çok önce inşa edildiği tespit edilmiştir. Mısır’ın dip kültüründe de Türkler olduğu iddia edilmektedir.

Norveç, İsveç, Portekiz ve Fransa’daki mağaralardaki yazıların Türk damgaları (harfleri) ile okunduğunda anlamlaştığı, İskitlerin yani Sakalar’ın Türk kökenli oldukları belirtilmektedir.

Japon ve Çin medeniyetinin de dip kültüründe MÖ 4000 yıllarında Orta Asya’dan Çin’e ve Japonya’ya göçen Türkler var.

Yunanistan’ın Ön-Türkçe adının İç-Üy-Ök olduğu ileri sürülmektedir. Aynı zamanda Yunan kitabelerinde de Anadolu’dan gelen ve demiri çok iyi işleyen bir topluluk olduğu yazılmaktadır. Ancak bu toplumun mevsimlik geldiği bilinmektedir. Bu toplumun Ön-Türkler olabileceği ileri sürülmüştür.

Prof. Dr. Kazım Mirşan, Sosyal Bilimler alanında dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olan ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (International Congress of Asian and North African Studies) tarafından en önemli 12 Türk tarihçisinin bulunduğu bir heyete davet edildi ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı onurluk verildi. Bu heyetle birlikte Avrupa’da tarih kongresine gitti. Ön Türk tarihini ve kanıtlarını bu kongrede açıkladı. Etrüskolojinin en ünlü profesorü Giovannangelo Camporeale, Etrüsk yazıtları konusunda Kazım Mirşan’ın ulaştığı bulguları incelemiş ve kendi yöntemlerinin eksik olduğunu kabul etmiştir.

Bibliyografya
Orhun harfleri ile yazılmış 8. ve 9. yüzyıllardan kalma bir yazı

Türkçe yayınlar
1966 Türk Metriği
1970 Prototürkçe Yazıtlar
1978 Altı Yarıq Tigin (182)
1983 ProtoTürkçeden Bugünkü Kürtçeye
1983 Urgun-Selene Yazıtları için Kabul Olunan Tarih Tespitlerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi
1985 Anadolu Prototürkleri
1990 Prototürk Bilginlerine Göre Astrofizik
1991 Bolbollar
1993 Prototürkçe Yazıtlar Hakkında Konferans
1993 Yazı İşretleri
1993 Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları
1994 Alfabetik Yazı Başlangıcı
1992 Tatarcanın Türk Alfabesi İle Yazılması (12)
1995 Side Bitigtaşları
1995 Öztürkçe “-sal” eki
1996 Preportekiz Bitigtaşları
1996 Barış Yolunda Eğitim
1997 Bugünkü Avrupa Dillerinde Prototürkçe İzleri
1996 Fiillerin İsim Ve Mastar Halleri İle Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil Alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe İzleri
1998 Dinlerin Gelişimi, Erken Türk Dininden Doğan Dinler, Side, Pre-portegiz, Glozel, Pre-Mısır, Etrüsk, Protpgrek ve Hinduizm, Tevrat, İncil, İslam
1998 Etrüskler, Tarihleri, Yazıları ve Dilleri
1999 Türk Takvimi
1999 Erken Türk Devletleri ve Türük Bil
2000 Sölgentaş Mağarası
2000 Bilge Atun Uquq Türük Bilge Qağan Nine Bitig
2000 Moğulstandaki Kısa Yazıtlar
2000 Hiyeroglifler
2000 Avrupa,Sibir ve Orta Asyadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır Hiyeroglifleri
2001 Makaleler
2003 Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları

İngilizce yayınlar
1986 Univerzum bir çerçeve gibi Statik bir sistemidir?
1992 Anadoludan Piktogrammlar, Petroglifler, ISUB-ÖG ve UW-ON yazıtları
1992 Prototürk Bilginlere göre Kozmik invariansların Manipülasyonu
1996 Fiillerin İsim ve Mastar Halleri ile Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe İzleri
2000 Avrupa,Sibir ve Orta Asyadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır eserleri
2002 Eski Türk Bilginlerine göre Fizik ve Astrofizik Bilimi [The Science of Physics and Astrophysics According Old Tukish Scholars]
2003 Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları
2003 Erken Türklerin Anadolu Yazıtları

Almanca yayınlar
1968 Hiperstatik Sistemlerin Eşdeğer Yükler ile Hesabı
1973 Proto-Grekçe Yazıtların Deşifre Edilmesi
1993 Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları
1993 Prototürkçe Gramer
1996 Pro-Portekiz Yazıtları
1996 Türlü Dillerde Proto-Türkçe İzleri
1997 Etrüsk Yazıtları

Prof. Dr. Kâzım Mirşan Kimdir?
Prof. Dr. Kâzım Mirşan 4 Temmuz 1919 tarihinde doğan 19 Temmuz 2016 tarihinde Bodrum’da hayatını kaybeden, inşaat mühendisi ve Türk tarihi araştırmacısıdır.

Doğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Gulca kentinde, doğan Mirşan 1932’de öğrenimine İstanbul’da devam etti. Boğaziçi Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1940’ta Yüksek Mühendis Mektebine(İTÜ) girdi. 1942’de üçüncü sınıftayken Almanya’ya giderek Berlin’de Technische Schule’de okudu. 1946 yılında Türkiye’ye döndüğünde tekrar başlatılan Irkçılık-Turancılık Davasına tanık olarak çağırıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak adı değiştirilmiş olan Yüksek Mühendis Mektebinde, inşaat yüksek mühendisliğini okumaya devam ederek 1947’de mezun oldu.

İnşaat mühendisi olarak Almanya, İsviçre ve Türkiye’de çalıştığı sırada eski Türkleri araştırarak çok sayıda bilinmeyen ya da yanlış bilinen bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir