İçeriğe geç

Çocuk Hakları İle İlgili Yazı Bildirgesi Maddeleri Nelerdir Kısaca

Çocuk Hakları İle İlgili Yazı Bildirgesi Maddeleri Nelerdir Kısaca

Milyonlarca çocuk sokak şiddetine, madde kullanımına, cinsel istismara maruz kalmakta, dünyada 500 milyon çocuk, işçi olarak çalışmakta. Dünyanın pek çok yerinde etnik azınlıklar, kız çocukları ve engelli çocukların eğitim alma hak ve imkanları ya çok kısıtlı ya da hiç yok.

Dünyanın bazı yerlerinde okul çağındaki çocuklar askere alınmakta, zorla savaşmak zorunda bırakılmakta, hapse atılmakta ve her türlü yasal güvenceden mahrum bırakılmaktadır.

Bu çocukların sorumluluk sahibi, üretken ve başkalarının haklarına saygı gösteren erişkinlere dönüşmesi beklenemez. Çocuk Hakları Sözleşmesi bu temel gereksinimlerin karşılanması için oluşturuldu. Çocuklar her durumda korunmalı ve her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşur. Sözleşmenin içeriği özetle şu başlıklar altında toplanabilir:

Genel Prensipler
Fark gözetmeme, Çocuğun yüksek yararı, Yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı, Çocuğun görüşlerine saygı

Sivil Haklar ve Özgürlükler
Adı ve milliyeti, Kimliğin korunması, İfade özgürlüğü, Doğru bilgiye ulaşma, Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, Barışçıl toplantı yapma ve örgütlenme özgürlüğü, Gizliliğin korunması, İşkence veya diğer zulüm, insanlık dışı ve alçaltıcı muamele ve cezalara maruz kalmama hakkı.

Aile çevresi ve Alternatif Bakım
Ebeveyn Rehberliği, Ebeveynin Sorumlulukları, Ebeveynden ayrılma, Ailenin yeniden birleştirilmesi çocuk için nafakanın iyileştirilmesi, Çocuğun aile ortamından yoksun bırakılması, Evlatlık edinme, Kanuna aykırı nakletme, kaçrma, Fiziksel ve psikolojik iyileştirme ve sosyal bütünlük bakımından istismar ve ihmal, Bir yere yerleştirilenlerin periyodik kontrolü.

Temel Sağlık ve Refah
Hayatın devamı ve gelişimi, özürlü çocuklar, Sağlık ve sağlık hizmetleri, Sosyal güvenlik ve çocuk bakım servisleri olanakları, Yaşam standardı.

Eğitim ve Kültürel Etkinlikler
Mesleki eğitim ve rehberliğe dayalı eğitim, Eğitimin amaçları, Boş vakitleri değerlendirme, eğlence ve kültürel etkinlikler.

Özel Koruma önlemleri
Tehlike altındaki çocuklar (Mülteci çocukları, Silahlı çatışmadaki çocuklar, Rehabilitasyon), Kanun ile çatışan çocuklar (Çocuk yargılanmasının yöntemi, Özgürlüğünden yoksun bırakılan çocuklar, tutuklama, hapis ve koruma evlerine yerleştirme işlemleri, ölüm cezasının yasaklanması), İstismara uğrayan çocuklar(çocuk işçiliğini içeren ekonomik sömürü, madde bağımlılığı, Cinsel istismar ve kötüye kullanma, çocuk satışı, trafiği ve çocuk kaçrma)

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Arşiv

Çocuk Hakları İle İlgili Yazı Bildirgesi Maddeleri Nelerdir Kısaca Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir