Birleşik Arap Emirlikleri Hakkında Bilgi

1 sene önce 0

Birleşik Arap federasyonu; Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Umm Al Quwain ve Ajman Emirliklerinden oluşan 6 Emirliğin bir araya gelmesiyle 1971 yılında kurulmuştur. Bilahare Ras Al Khaimah da 10 Şubat 1972’de federasyona katılmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri veya kısa kullanımıyla BAE, Orta Doğu’da Arap Yarımadası’nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan’la komşu olan ülkedir.

Birleşik Arap Emirlikleri Etnik Yapı; Arap yüzde 50, Güney Asyalı yüzde 42, Diğer yüzde 8,
Dini Yapı; İslam yüzde 76, Hıristiyan yüzde 11, Diğer yüzde 13

16. yüzyılda başlayan Portekiz etkisi 17. yüzyıl’da yerini İngilizlere bıraktı. Başat kabile Kavasim ile Arabistan içlerinden gelen hanbelileri korsan olarak ilan eden İngilizler, 1819 – 1820’de kıyı limanlarına karşı saldırıya geçti. Aslında İngilizlerin asıl amacı, bölge ticaretini kendi egemenlikleri altına almaktı. Mahalli esnafin büyük bir direnişi dahi İngilizleri deniz ticaretini kendi güdümleri altına almalarını engelleyememiştir. Sonunda korsanlığa son veren 1820 Genel Barış Antlaşması’nı zorla kabul ettirdiler. 1853 yılında Denizlerde Kalıcı Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması üzerine bölgeye Ateşkes Kıyısı adı verildi. İngilizler 1892 yılında Özel Ayrıcalık Antlaşması olarak bilinen bir paktın oluşmasını sağlayarak bölgenin dış politikasını denetim altına aldılar.

Ateşkes Kıyısı 1873 – 1947 arasında İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası, sonraki yıllarda da İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetildi. 1971 yılında İngilizlerin Basra Körfezi’nden çekilmesi üzerine, emirlikler “Birleşik Arap Emirlikleri” adı altında bir federasyon oluşturdu. 2 Aralık 1971 İngiltere’den bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlık günü millî bayram olarak kutlanılır. Anayasası ise, yine 2 Aralık 1971’de oluşturulmuştur.

Güvenlik alanında şu anda en büyük tehdit olarak algılanan İran’a karşı diğer Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri gibi Batı güvenlik şemsiyesi altına girilmektedir.

Emirlikler, diğer KİK üyeleri gibi, İran’a karşı, kendi güvenliklerini sağlamada yetersiz kaldıklarını düşündüklerinden dış güvenliklerini ve içerideki rejim istikrarını, genel olarak Batılı ülkelerin, özellikle ABD’nin şemsiyesi altında sağlama politikası izlemektedirler.

BAE’nin uluslararası turist varışlarında Arap Baharı öncesi dönemde sadece 2009 yılında yaklaşık yüzde 4.0’lük bir azalma görülmüştür. Diğer tüm yıllarda BAE’nin turist sayısında artışlar yaşanmıştır. Özellikle Arap Baharı sonrası dönem 2011 yılında yaklaşık yüzde 9.4 oranında, 2012 yılında yüzde 10.4 ve 2013 yılında yüzde 11.3’lük bir büyüme gerçekleşmiştir. Turizm gelirleri açısından da BAE yıllar içerisinde sürekli artan bir ivmeyle 2000 yılındaki 1,012 milyar dolardan 2012 yılındaki 10,380 milyar dolara ulaşmıştır. Elde edilen verilere göre, Arap Baharı BAE’nin turizm sektörünü olumlu etkilemiştir.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi