İçeriğe geç
Arama Yapıldıkça Ağaç Dikilmesini Sağlayan Ecosia Arama Motoru

Bir Öğretmen Öğrenciyi Dövebilir Mi

Bir Öğretmen Öğrenciyi Dövebilir Mi

Bir Öğretmen Öğrenciyi Dövebilir Mi

Disiplin vs. nedenler ileri sürülerek bir insanın bir diğer insana hiç bir şekilde şiddet uygulamaya hakkı yoktur. İnsan vücuduna acı veren eylemler yaralama olarak adlandırılmaktadır. Öğrenciye herhangi bir şekilde şiddet uygulayan eğitmen işini iyi yapamayan kişidir. Şikayet edilmesi halinde maaşı kesilebilir, meslekten men edilebilir ve yaralama suçundan hakkında davalar açılabilir.

Hiçbir kanun eğitimcilere öğrencileri dövme, yaralama, tokatlama, cetvelleme, kulağını çekme ya da sözlü şiddet uygulama gibi yetkiler vermemektedir. Disiplin amacıyla öğrenci dövülecekse; o okulda zaten disiplin kalmamış demektir. Eğitimde de şiddetin disipline etme amaçlı kullanımı savunulamaz.

Öğrencinin terbiye edilmesi maksadıyla dayağa maruz kalması onur kırıcı, rencide edici bir davranış olmakla kalmaz, çocuk psikolojisi için olumsuz bir eylem gerçekleşir. Dayak gören çocuk, dayağı öğrenen çocuk, dayakla karşılık verir. Öğrencinin öğretmeni dövmesini de meşrulaştıran bu eylem sonucu, öğretmen dayağı ile öğrencinin dayağı arasında fark kalmamaktadır.

Çin'de öğrenciler öğretmenle yumruklaştı

Hocaların öğrenciler üzerinde eğitim içi disiplin sağlanması yönünden terbiye ve itaat ettirme haklarını kullanmaları kendilerine öğrenciyi dövme hakkı vermemektedir.

Disiplinel faaliyetler için farklı metodlara başvurulmalı ve uzmanlara yönlendirilme yapılmalıdır. Disipline edilemeyen öğrenciler psikologlara sevk edilebilir veya okuldan atılabilir.

Tüm bunlara rağmen şiddete başvuran eğitimciler şu cezalara maruz kalacaklardır;

Öğretmenin bedensel yaptırıma başvurma hakkı bulunmadığından, bu yöndeki eylemleri de görevi ve yetkisi dahilinde kullandığı bir hakkın kötüye kullanılması değil, doğrudan müessir fiil / yaralama olarak değerlendirilecektir.

Nüfuzun kötüye kullanılmasının dışında beden veya ruh bakımından kendini savunmayacak kişiye karşı suçun işlenmesi ayrı bir ağırlaştırıcı ceza nedendir. Her ağırlaştırıcı neden ayrı ayrı cezayı artırır.

Tokadın etkisi az ise (yani basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafifse) 86/2’ye göre öğretmene ceza verilir.

1702 sayılı Kanunun 22/4. maddesinde; öğrenciyi dövme suçunu işleyenlerin maaş kesim, 657 sayılı Kanununun 125/D-l maddesinde ise; görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak suçunu işleyenlerin ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılacakları hüküm altına alınmış, 125. maddenin E/k bendinden sonu gelen ikinci fıkrada ise; geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği hükümlerine yer verilmiş bulunmaktadır.

Öğretmen bireyler için en önemli modeldir. Öğretmenlik meslek ahlâkı ve mesleki değerleri evrensel, milli ve kültürel değerlere göre şekillenir.

Tüm öğretmenlere her yıl sinirlilik testlerinin yapılması, öfke kontrol bozuluğu olan öğretmenlerin meslekten uzaklaştırılarak yerlerine, yerleşmeyi bekleyen testi geçen öğretmenlerin atanması önerilir.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Bilgi

Bir Öğretmen Öğrenciyi Dövebilir Mi Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir