İçeriğe geç
Arama Yapıldıkça Ağaç Dikilmesini Sağlayan Ecosia Arama Motoru

Azerbaycan’ın Kuruluş Yıldönümü Kutlanıyor Azerbaycan Tarihi

Azerbaycan'ın Kuruluş Yıldönümü Kutlanıyor Azerbaycan Tarihi

Azerbaycan’ın Kuruluş Yıldönümü Kutlanıyor Azerbaycan Tarihi

Azerbaycan, İran’a karşı yürütülen savaş sonunda Türkmençay Antlaşması gereği Rus İmparatorluğu’na katıldı.

Azerbaycan ile Rusya arasında 1828 tarihinde imzalanan Türkmençay Anlaşması sonrasında Kuzey Azerbaycan, Rus Çarlığı; Güney Azerbaycan ise İran devleti egemenliği altına girmiştir.

Ruslar bölgedeki etkinliğini yitirince 28 Mayıs 1918 tarihinde Kafkas İslam Ordusu’nun da desteğiyle Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti.

Azerbaycan’da günümüzde 9 milyonu aşkın Azerbaycan Türk’ü yaşarken, İran’da 30 milyon Azerbaycan Türk’ü yaşamaktadır.

İran, bağımsızlığını elde ettikten sonra Azerbaycan’a karşı sürekli çift yönlü bir politika izlemiştir. Bunlardan ilki, Azerbaycan’ın siyasi, askeri ve ekonomik açıdan güçlü bir ülke konumuna gelmesini engellemektir. Çünkü Tahran yönetimi, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ın işgali sorunu başta olmak üzere mevcut problemlerini çözmesi halinde Bakü’nün, Güney Azerbaycan’a ilgi göstermeye başlayacağından ve Birleşik Azerbaycan, hedefine yönelebileceğinden endişe etmektedir.

Aynı şekilde Ermeni soykırım iftirasını kabul eden İran, Azerbaycan halkının yaşadığı Azerbaycan’ın güney topraklarını işgal etmiş durumdadır. Bir İslam Cumhuriyeti olan İran, Müslüman ülke Azerbaycan ile Hristiyan ülke Ermenistan arasında, kendisi gibi işgalci Ermenistan’ı desteklemeyi tercih etmektedir. Diğer yandan bünyesinde bulunan, Azerbaycan Türkleri arasında milliyetçiliğin gelişmesini önlemek maksadıyla, Azerbaycan’ın çok kötü bir duruma düşmesini de istememektedir. Kısacası İran, Azerbaycan’ın mevcut sorunları ile yaşamasından, yani statükonun devamından yanadır. İran ülkede yaşayan milyonlarca Türk’e karşı Türkçe yasağıyla Asimilasyon politikası yürütmektedir. Ülkenin üst yönetimine hiçbir şekilde Türk kökenli isimleri getirmemektedir. İran üst düzey yetkililerinin Etnik Kökenlerine bakıldığında İran’ın üst düzey yöneticilerinin yüzde 93’ünün Fars geri kalan yüzde 7’sinin Arap olduğu, Türk kökenli yöneticilerin 0 olduğu görülüyor.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 28 Mayıs 1918 tarihinde kurulan, müslüman Doğu ülkesindeki ilk parlamenter sistemindeki devlettir. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, zor tarihi görevi onurlu bir şekilde yerine getirdi. Ülkede ilk Meclis ve Hükümet, Azerbaycan Devlet İdaresi, sınırlar, ülke bayrağı, marş ve hanedan arması kuruldu.

Almanlar, Bolşevikler, Ermeniler ve İngilizler petrol bakımından zengin olan Bakü’nün Türklerin eline geçmesine karşıydı. 12 Ocak 1920 tarihinde Rusya dışında dünyanın 23 devleti Azerbaycan Cumhuriyeti’nin varlığını resmen tanıdı.

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından karşılaştığı en önemli sorun, topraklarının yüzde 20’sinin Ermenistan tarafından işgal edilmiş olmasıdır. Bu sorun günümüzde, Bakü’nün iç ve dış politikasına yön veren en önemli etkendir ve Azerbaycan’da yol açtığı büyük ekonomik, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel olumsuzluklar vardır.

40 bini Dağlık Karabağ’dan, 560 bini ise Dağlık Karabağ’ı çevreleyen yedi rayondan olmak üzere toplam 600 bin Azerbaycan vatandaşı kendi ülkelerinin topraklarında göçmen (kaçkın) durumuna düşmüştür. 250 bin Azerbaycan vatandaşı ise iki devlet arasındaki çatışmalar nedeniyle Ermenistan’dan Azerbaycan’a göç etmek zorunda kalmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti de dâhil olmak üzere 86 bin 800 kilometrekare yüzölçüme sahiptir. Azerbaycan, Güney Kafkasya’nın en büyük nüfusa sahip ülkesi olup, 2008 yılı itibariyle nüfusu 8 milyon 600 bindir. Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu zengin doğal kaynaklar tarih boyunca ülkenin jeopolitik durumunu etkilemiş, bu özellikleri nedeniyle dönemin büyük güçlerinin ilgisini çekmiştir. Azerbaycan günümüzde de sahip olduğu petrol ve doğal gaz rezervleri ile büyük güçler ve çok uluslu şirketlerin ilgi odağındaki bir ülkedir. İsrail bu özelliklerinden ötürü Azerbaycan ile çok samimi ilişkiler kurarak Azerbaycan halkına kendini benimsetmiştir. İsrail için çok kârlı ve avantajlı olan bu durum, uzun vadede Azerbaycan iç ve dış siyasetinde sorunlar getirme ihtimali oldukça yüksektir.

Her yıl soykırım palavrasıyla sömürgeci ülkelerin desteğiyle işlediği suçları örten Ermenistan, Türklere karşı işlediği gerçek soykırımlarla ilgili hiçbir yargılamaya tabii tutulmamıştır. 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan silahlı kuvvetleri Hankendi’de konuşlanan 366. Rus Motorize Zırhlı alayının subay ve askerleri ile Hocalı’ya yaptıkları saldırıda 613 sivil katledilmiş, 487 kişi sakat kalmış ve bin 257 kişiyi de rehin almıştı ve tüm bu olanlara tüm dünya medya yoluyla şahit olmuştur. Bu durum Ermenistan devletinin Türklere attığı iftaralar gibi sahte ve yalanlardan oluşmamakta aksine görsel olarak videolar fotoğraflar ve yaşamını kaybedenlerin gerçekleri ortadadır.

14 Mart 2008 tarihinde BM Genel Kurulu’na Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili bir teklif sunulmuştur. İlgili teklife göre Ermeniler işgal ettiği Azerbaycan topraklarından acilen, tamamen ve önkoşulsuz olarak geri çekilecekti. 39 ülke tasarının lehine oy kullanmış, 100 ülke çekimser kalmış, Fransa, Rusya ve ABD gibi, AGİT-Minsk Grubunda eş başkan olan üç ülkenin de dahil olduğu 10 ülke ise tasarının aleyhinde oy kullanmıştır. Dünya’da Amerika ve Rusya anlaşamıyor zannedilirken Amerika ve Rusya’nın en çok anlaştığı tek konu Ermeni iftirası olmuştur.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Belgeseli: Bir Asırlık Demokrasi

İran Türk Vatandaşına Skandal Cezalar Vermiş

Azerbaycan Nasıl İşgal Edildi Ermeni Tehditleri Nelerdir

Ermenistan’da Azerbaycanlılara Uygulanan Etnik Temizlik

Benzer içerikler


BilgiDünya

Azerbaycan’ın Kuruluş Yıldönümü Kutlanıyor Azerbaycan Tarihi Yorumları

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir